Obnova nástrojového vybavenia.

Na základe poskytnutej dotácie Banskobystrickým samosprávnym krajom bolo možné zrealizovať nákup hudobného nástroja B – krídlovka M. Jiráček 182S, ktorá svojimi technickými špecifikáciami plne vyhovuje príznačným kritériám, ktoré sú kladené na hráčov pri interpretácii náročných partov repertoáru DH Selčianka. Tento krok nás výrazne posúva v našich umeleckých a estetických ambíciách interpretovaných hudobných diel. Markantný rozdiel je najmä v ladení a zvukovej kvalite. Vďaka tomuto projektu je možné sprostredkovať poslucháčom našej dychovej hudby hodnotné umelecké zážitky a realizovať ciele uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva dychovej hudby na Slovensku.

október 2018
 

propagácia BBSK – 2018

Comments are closed.