O nás

Od svojho založenia absolvovala viac ako 1600 vystúpení rôzneho druhu.    V Slovenskom rozhlase nahrala okolo 90 skladieb. Viackrát vystupovala    v Slovenskej televízii. Repertoár Selčianky tvoria úpravy ľudových piesní stredoslovenského regiónu, ako aj skladby moravských a českých autorov.

Kapelníkom a umeleckým vedúcim dychovej hudby Selčianka je Martin Brhlík. Sólistami sú Anna Jakubíková, Martina Saksová, Jaroslav Knápek a Ľuboš Kovačech.

Dychová hudba SELČIANKA vznikla v roku 1978 v Selciach pri Banskej Bystrici, odkiaľ pochádza aj jej názov. Neskôr sa presídlila do Banskej Bystrice a stala sa najobľúbenejšou dychovkou v okrese. Selčianka získala množstvo významných ocenení na domácich i zahraničných festivaloch. Je dvojnásobným víťazom celoslovenskej súťaže malých dychových hudieb. Viackrát vystupovala v Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzku, Česku,  Taliansku a Švajčiarsku.

Comments are closed.