Obnova nástrojového vybavenia

Na základe poskytnutej dotácie Banskobystrickým samosprávnym krajom bolo možné zrealizovať nákup hudobného nástroja Bb/A piccolo trúbka Carol Brass. Tento krok nás výrazne posúva v našich umeleckých a estetických ambíciách interpretovaných hudobných diel.
Zakúpením piccolo trúbky môžeme rozšíriť repertoár DH Selčianka o barokové skladby, ktoré sú charakteristické exponovanou polohou trúbky. Spomedzi súčasných trúbiek je piccolo trúbka najvhodnejším hudobným nástrojom na interpretáciu barokového repertoáru.
Vďaka tomuto projektu je možné sprostredkovať poslucháčom našej dychovej hudby hodnotné umelecké zážitky a realizovať ciele uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva dychovej hudby na Slovensku.

Comments are closed.