Obnova nástrojového vybavenia

Na základe poskytnutej dotácie Banskobystrickým samosprávnym krajom bolo možné zrealizovať nákup hudobných nástrojov V. F. Červený B Tenor CTH 821-4PX, V. F. Červený Barytón CEP 831-4PX, ktoré svojimi technickými špecifikáciami plne vyhovujú príznačným kritériám, ktoré sú kladené na hráčov pri interpretácii náročných partov repertoáru DH Selčianka. Tento krok nás výrazne posúva v našich umeleckých a estetických ambíciách interpretovaných hudobných diel. Markantný rozdiel je najmä v ladení a zvukovej kvalite.

Vďaka tomuto projektu je možné sprostredkovať poslucháčom našej dychovej hudby hodnotné umelecké zážitky a realizovať ciele uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva dychovej hudby na Slovensku.

september 2015

 

 

Comments are closed.